שלט מיוחד לדלת כניסה

יבורך הבית בבריאות ובאהבה

שלט פרספקס המעוצב בסגנון זיבי בניבי

דג דיג ץ י ח j afg ;asg

מידות

מתאים לתנאי חוץ צג

180